Vertrouwenspunt

Vertrouwenspunt Sport

Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag of sportclubs die
hiermee worden geconfronteerd adviseren we om direct melding te doen
of advies te vragen bij de vertrouwenscontactpersoon van de club of
bond, of bij de politie.

Het is ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het
Vertrouwenspunt Sport.

Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport bieden een luisterend oor,
hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar
de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor
slachtofferhulp. Uiteindelijk liggen de beslissingen om wel of geen
vervolgstappen te nemen bij degene die contact heeft gezocht met het
Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport
kunnen hierbij ondersteunen.

Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via:

Telefoon: 0900-202 55 90
E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

Het kan ook volledig anoniem
via www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport

Klik hier voor de noodzakelijke toelichting en de inlogcode (29113) voor
het achterlaten van een bericht.

Je krijgt bij alle manieren een deskundige vertrouwenspersoon aan de lijn.
Mochten de telefoonlijnen bezet zijn, dan hoor je een bericht. Het
Vertrouwenspunt maakt geen gebruik van nummerherkenning en neemt
gesprekken niet op. De vertrouwenspersonen zullen je aan het begin van
het gesprek informatie geven over de werkwijze en stellen voorafgaand
aan jouw verhaal enkele vragen om die informatie gericht te kunnen
geven.

De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en ruimte voor
emoties. Ze begeleiden je bij het helder krijgen van je verhaal en wat je wil
bereiken met het gesprek. Je hebt zelf ook de verantwoordelijkheid om,
als je anoniem wil blijven, geen gegevens te verstrekken die die
anonimiteit kunnen verbreken. Let hierbij op het noemen van je eigen
naam en/of heel specifieke gegevens van je vereniging en zet je
nummerherkenning uit op je telefoon.